Vrácení zboží - reklamace

Záruční doba


Našim zákazníkům poskytujeme záruční lhůtu v délce 14 dnů od data doručení, není-li přímo u zboží uvedena lhůta delší.

Je-li na produktu, jeho obalu či v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

U výrobků je datum minimální trvanlivosti označeno slovy „Spotřebujte do:“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu produktu, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců.

Uplatnění reklamace


Za všech okolností se snažíme zákazníkům vyjít vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, má právo jej u nás reklamovat.

Zašlete reklamované zboží (pokud možno včetně kopie dokladu o prodeji, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady a fotografiemi) na naši adresu.

Pokud reklamujete výrobky z důvodu alergické reakce, připojte k reklamovanému zboží i lékařskou zprávu, kterou potřebujeme pro reklamační řízení s našimi dodavateli / výrobci.

Formulář pro uplatnění reklamace (pdf ke stažení)

Adresa pro uplatnění reklamace:
Nákup pro zdraví s.r.o.
Žižkova 1696/15
Jihlava, 586 01

Kontakt pro uplatnění reklamace:
Email: info@nakupprozdravi.cz

O přijetí reklamovaného zboží Vás budeme informovat do 2 pracovních dní od převzetí zboží do reklamačního procesu formou reklamačního protokolu zaslaného na Vaši e-mailovou adresu.

Vyřízení reklamace


Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku.

O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován emailem formou zápisu v reklamačním protokolu.

Pokud bude reklamace uznána, budou Vám náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku vráceny na základě zaslaného potvrzení.

JSME TU PRO VÁS!
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat!